اپلیکیشن باشگاه بدنسازی

اپلیکیشن باشگاه بدنسازی

در این برنامه ورزشکاران بر اساس مشخصات فردی(قد،وزن،سن ..)توسط مربی باشگاه برنامه تمرینی و غذایی دریافت میکنند.

پیاده سازی برنامه در زامارین و API آن asp.net core  در دیتابیس آن SQl Server  میباشد.